Har du rätt till ROT-avdrag?

Arbeten som ger rätt till ROT-avdrag:
 • Ombyggnad och tillbyggnad av altan och uterum

  Arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av altan och uterum som är sammanbyggda med bostadshuset.

 • Nedgrävning av ledningar för bredband

  Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för bredband.

 • Tillbyggnad av carport och garage

  Arbetskostnad för tillbyggnad av carport och garage till befintligt småhus förutsatt att garaget eller carporten byggs ihop med huset.

 • Grävning och dränering

  Arbetskostnad för grävning och dränering av hus och grund.

 • Återställa marken efter dräneringsarbete

  Arbetskostnad för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört

 • Installation av infiltrationsanläggning och/eller infiltrationsbädd

  Arbetskostnaden för installation av infiltrationsanläggning och/eller infiltrationsbädd förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen.

 • Grävning av jordvärme

  Arbetskostnad för grävning av jordvärme förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden.

 • Indragning av kommunalt vatten och avlopp

  Arbetskostnaden för indragning av kommunalt vatten och avlopp till bostadshus.

 • Återställa marken efter indragning av kommunalt vatten

  Arbetskostnaden för att återställa marken efter indragning av kommunalt vatten ger rätt till skattereduktion.

Arbeten som INTE ger rätt till ROT-avdrag:
 • Anläggning av gräsmatta

  Arbetskostnad för anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.

 • Sten/marksättning i trädgården

  Arbetskostnaden för sten/marksättning i trädgården berättigar inte till ROT-avdrag

 • Arbete på utomhuspool

  Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion

 • Nybyggnation av fristående carport eller garage

  Arbetskostnad för nybyggnad av fristående carport eller garage ger inte rätt till skattereduktion.

 • Maskinkostnader

  Maskinkostnader räknas inte till arbetskostnad och ska därför inte ingå i underlaget för skattereduktion.

 • Arbetskostnad för staket och plank

  Arbetskostnad för staket och plank ger inte rätt till skattereduktion.

Verkar det krångligt?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar. Då kan vi berätta vad vi kan hjälpa dig med som också ger dig rätt till skattereduktion (ROT-avdrag).

Kontorstelefon: 090 – 200 39 90
E-post: info@marktjanst.net