Våra tjänster inom markarbeten och grävarbeten

Dränering & fuktisolering

Dräneringar av husgrunder, diken, åkrar, industrigrunder samt fuktisolering.

Markarbeten och grävarbeten i Umeå med omnejd - Martjänst

Enskilda avlopp

Projektering, bygglov och anläggning av enskilt avlopp.

Markarbeten och grävarbeten i Umeå med omnejd - Martjänst

Plattsättning

Vi utför arbeten inom plattsättning, stödmurar och trappor.

Markarbeten och grävarbeten i Umeå med omnejd - Martjänst

Gräsytor & plantering

Anläggning av gräsmattor och planteringar.

Markarbeten och grävarbeten i Umeå med omnejd - Martjänst

Asfaltering & Fyllning

Asfaltering av vägar, garageuppfarter med mera.
Schakt och fyllningsarbete.

Markarbeten och grävarbeten i Umeå med omnejd - Martjänst

Utomhuspooler

Vi är återförsäljare åt Nordiska Kvalitetspooler.
Läs mer här »

Markarbeten och grävarbeten i Umeå med omnejd - Martjänst

Staket & plank

Val av material, tips på utförande och byggnation.

Markarbeten och grävarbeten i Umeå med omnejd - Martjänst

Grundläggningar

Grundläggning av byggnader och bostäder.

Markarbeten och grävarbeten i Umeå med omnejd - Martjänst

Snöröjning

 Snöröjning, sandning och övrig vinterväghållning.