Välkommen till Marktjänst i Västerbotten AB

Vi utför alla typer av markarbeten i Umeå med omnejd.

Exempel på genomförda arbeten

Genom åren har projekten blivit många. Här kan du ta del av vårt bildgalleri där vi samlat olika referensobjekt och genomförda projekt.

Referensobjekt & genomförda projekt

Har du rätt till ROT-avdrag?

Idag har du möjlighet till ett avdrag på 30% avseende arbetskostnad på markarbeten i Umeå. Tyvärr så ger inte alla mark- och anläggningsarbeten rätt till skattereduktion. Här reder vi ut begreppen så du ser vilka jobb som vi kan hjälpa till med för att du ska få ta del av rotavdragen.

Läs mer om ROT-avdrag »
Har du rätt till Rotavdrag? Marktjänst reder ut begreppen.
Har du rätt till Rotavdrag? Marktjänst reder ut begreppen.

Hjälp med enskilda avlopp?

Tveka inte ta kontakt med oss, vi kan hjälpa till med projektering, bygglov och anläggning av enskilt avlopp. Vi är utbildade installatörer och en auktoriserad serviceverkstad och entreprenör av Baga Water Technology – system för enskilda avlopp och vattenrening.​

​Vi är även återförsäljare för Concleans Produkter. Conclean har ett sortiment för enskilt avlopp som innefattar lågbyggda tankar 1-5 m³, normalbyggda tankar 2-6,5 m³, minireningsverk i storlekar från 1 hushåll till 55 hushåll samt kompletta infiltrationspaket med slamavskiljare.

Gräsytor, plattsättning och planteringar

Vill du utöka gräsmattan? Eller någon annan typ av markplanering? ​Vi säljer marksten genom dotterbolaget Marksten i Västerbotten där vi levererar bra kvalitet till låga priser.

Vår leverantör av sten är Mosaiken i Hedesunda. Vi är även återförsäljare till Heavy Arts produkter, svensk tillverkad trädgårdskonst i sten och stål.

Välkommen att kontakta oss »
Markarbeten i Umeå? Välkommen till Marktjänst
Ett axplock av våra kunder: