Vi utför alla typer av markjobb

Hem Om oss Projekt Våra kunder Tjänster Länkar Maskiner Bilder Kontakt

Vad innebär det aktuella förslaget om ROT-skatteavdrag?

Förslaget innebär att ROT-arbeten förs in i nuvarande system för skattereduktion för hushållstjänster (RUT). Det innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50 procent av underlaget, dock med max 50 000 kronor per år och individ.

Underlaget kommer dock att omfatta såväl ROT-arbeten som nuvarande RUT-arbeten. Underlaget för skattereduktion utgörs av arbetskostnaden.

Skattereduktionen kopplas till individen på samma sätt som RUT-tjänster. Det är ägaren av ett småhus eller innehavaren av en bostadsrätt som kan få skattereduktion för ROT-arbeten. Eftersom skattereduktionen enligt RUT-lagen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år, det vill säga 100 000 kronor per år. Totalt kan de två delägarna alltså renovera för max en kostnad av 200 000 kronor per år.

Tyvärr så ger inte alla mark och anläggnings arbeten rätt till skattereduktion. Här nedan ser du vilka jobb som vi kan hjälpa till med för att du ska få ta del av rotavdagen.

Jobb som vi kan hjälpa er med som ger rätt till skattereduktion

 • Arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av altan och uterum som är sammanbyggda med bostadshuset.
 • Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för bredband.
 • Arbetskostnad för tillbyggnad av carport och garage till befintligt småhus förutsatt att garaget eller carporten byggs ihop med huset.
 • Arbetskostnad för grävning och dränering av hus och grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion.
 • Arbetskostnaden för installation av infiltrationsanläggning och/eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen.
 • Arbetskostnad för grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden.
 • Arbetskostnaden för indragning av kommunalt vatten och avlopp till bostadshus. Även arbetskostnaden för att återställa marken ger rätt till skattereduktion.

Markjobb som inte omfattas av skattereduktion

 • Arbetskostnad för anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.
 • Arbetskostnaden för sten/marksättning i trädgården berättigar inte till ROT-avdrag
 • Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion
 • Arbetskostnad för nybyggnad av fristående carport eller garage ger inte rätt till skattereduktion.
 • Maskinkostnader räknas inte till arbetskostnad och ska därför inte ingå i underlaget för skattereduktion.
 • Arbetskostnad för staket och plank ger inte rätt till skattereduktion.

Hör gärna av er om ni har frågor.